O nama

“Stavljamo veliki naglasak na odnose sa našim saradnicima i potpuno smo posvećeni projektima na kojima radimo.”

Ciljevi asocijacijeCiljevi asocijacije su razvoj i implementacija projekata u oblastima:

Pružanje savjetodavnih usluga i podrške
Evropske integracije
Demokratizacija, ljudska prava i ravnopravnost polova
Lokalni ekonomski razvoj, promocija i podrška domaće proizvodnje
Razvoj i popularizacija novih tehnologija
Organizacija događaja
Jačanje kapaciteta, odgovornosti i transparentnosti javne uprave
Javno zagovaranje i izrada javnih politika
Održivi razvoj
Zaštita životne sredine i energetska efikasnost
Razvoj turizma i kulture
Međunarodna i regionalna saradnja i projekti u oblasti dijaspore
Informisanje i istraživanje javnog mnjenja
Savjetovanje u oblasti malih i srednjih preduzeća
Razvoj ljudskih resursa i unapređenje zapošljivosti
Omladinska politika

Kontaktirajte nas sa povjerenjem