Integrisani, održivi i
partnerski orjentisan
razvojni pristup projektima
O nama

O nama

Asocijacija za razvoj i saradnju je registrovana neprofitna organizacija sa sjedištem u Banjoj Luci.

Korišćenjem interdisciplinarnih istraživanja za razumijevanje i informisanje o novim mogućnostima i inovacijama u privatnom, javnom i civilnom sektoru, uvijek nudimo relevantne podatke o makroekonomskim trendovima, kulturnom kontekstu i najboljoj praksi u industriji kako bismo našim partnerima pružili odgovarajuća rješenja.

Projekti

Naši aktuelni projekti

Naši realizovani projekti

Naš pristup

Integrisani, održivi i partnerski orjentisan razvojni pristup projektima.

Vizija

Uviđamo da mnoge organizacije vide održivost kao perifernu aktivnost, koja nije povezana sa njihovim osnovnim poslovnim funkcijama, i naša je misija da im pomognemo da vide prednosti stavljanja održivosti u centar poslovanja, kroz projekte iz različitih oblasti.

Misija

Omogućavanje javnim, privatnim i civilnim ustanovama da se kreću ka održivosti kroz strategiju, implementaciju projekata u interesnoj sferi, jačanje kapaciteta i razvoj ljudskih resursa.

Naše osnovne vrijednosti

Inovacija

Konstantnim prilagođavanjem ispunjavamo potrebe naših partnera na tržištu koje se stalno mijenja.

Kvalitet i izvrsnost

Superiorni performans u našim komunikacijama, standardima, procesima, liderstvu, planiranju, programiranju i izvršenju.

Integritet i odgovornost

Vjerujemo u profesionalan i pouzdan odnos sa saradnicima tokom čitavog angažmana.

Smjernice za kvalitet

Upravni odbor Asocijacije posvećen je potrazi za novim prilikama i saradnjama, kao i kvalitetu sprovođenja projekata koji su u skladu sa međunarodnim najboljim praksama u NVO sektoru, statutarnim i regulatornim zahtjevima, potrebama i očekivanjima svih zainteresovanih strana, i to na sljedeći način:

Razumijevanjem izazova naših partnera i drugih zainteresovanih strana i identifikovanjem njihovih potreba.

Upravljamo i sprovodimo projekte koji zadovoljavaju i prevazilaze potrebe naših saradnika.

Razvoj tima visokokvalifikovanog osoblja

Obezbjeđivanje uspostavljanja i preispitivanja ciljeva kvaliteta na godišnjem nivou.

Usvajanje inovacija za kontinuirano unapređenje naših unutrašnjih procesa, sposobnosti i efektivnosti.